Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt współfinansowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 Opracowany przez nas projekt obejmuje organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz dla ich rodzin, połączoną z obserwacją funkcjonowania rodziny na co dzień, przez terapeutę z dużym doświadczeniem oraz z zajęciami  terapeutycznymi i integracyjnymi,.Wypoczynek w formie 10-dniowego obozu odbędzie się w sierpniu w ośrodku wypoczynkowym na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kluczowym elementem projektu jest obserwacja przez terapeutę funkcjonowania rodziny, w której wychowuje się młody człowiek z zespołem Aspergera. Nazwaliśmy to działanie superwizją, ponieważ jego celem jest wychwycenie błędów wychowawczych jakie popełniają rodzice względem niepełnosprawnego dziecka oraz wskazanie im możliwości innych sposobów reakcji i rozwiązywania problemów. Wspólne wakacje to idealna okazja do takich obserwacji, które nie są możliwe w normalnej pracy terapeutycznej w ciągu roku szkolnego.

Oprócz „suprwizji”, dzieci i młodzież codziennie wezmą udział w 3-godzinnych zajęciach terapii grupowej oraz w 2 godzinnych  zabawach integracyjnych wieczorem.

Przewidujemy, że w obozie weźmie udział 20 dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia, 35 członków ich rodzin oraz 5 terapeutów.

WYJAZD ZAPLANOWANY JEST NA  09-17 VIII 2014 W O.W. RYTEBŁOTA   

Zakończony: 
Tak

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie rehabilitacji metodą Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Umiejętności Praktycznych dla 12 dzieci z Zespołem Aspergera mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy.

Zestaw działań dla wszystkich grup dzieci będzie zawierać

A) trening umiejętności społecznych (TUS):

o    trening tożsamości z elementami treningu komunikacji,

o    zajęcia teatralne,

o    integracja grupy, wdrażanie norm pracy w grupie,

o    rozwój umiejętności komunikacyjnych,

o    praca nad właściwym wyrażaniem emocji i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych,

o    rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabych stron,

o    wnioskowanie o stanach umysłu własnego oraz innych osób.

 B) trening umiejętności praktycznych (TUP): posługiwanie się komunikacją miejską, właściwe zachowanie w restauracji, w kinie, w teatrze, w innych miejscach publicznych, przygotowanie podstawowych posiłków, zasady bezpieczeństwa w domu i na ulicy.

Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach średnio 2 razy w miesiącu. Przewiduje się każdorazowo 2h zajęć grupowych z terapeutą (psychologiem i/lub pedagogiem specjalnym) oraz asystentem (np. studentem psychologii) z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Łącznie w czasie trwania projektu od maja do lipca 2014 każde dziecko otrzyma 12 h zajęć rehabilitacyjnych

Zakończony: 
Tak

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Projekt pn. JĘZYK CIAŁA jest ukierunkowany na rozwój kompetencji komunikacyjnych, z naciskiem na komunikację pozawerbalną u osób niepełnosprawnych z zespołem Aspergera                   i wysoko funkcjonującym autyzmem.Projekt ten ma na celu wzrost kompetencji komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z ZA i HFA w wieku 8-18 lat. W ramach projektu przewiduje się terapię grupową dla 3 grup, tj. 18 dzieci i młodzieży z tymi zaburzeniami. W ramach terapii będą odbywać się zajęcia grupowe, obejmujące w zależności od wieku i poziomu funkcjonalnego uczestników, następujące zagadnienia:

 • aktywne słuchanie
 • konstruowanie komunikatów „ja”, komunikatów typu ,,ty”
 • pytania otwarte, zamknięte, sugerujące, rozszerzające
 • odgrywanie ról
 • praca z ciałem
 • odzwierciedlanie uczuć
 • interpretacja wierszy
 • niewerbalna ekspresja emocji
 • autoprezentacja
 • emisja głosu.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem technik treningu komunikacji, psychodramy, pantomimy.

Projekt będzie realizowany od maja do  października 2014 r.

Zakończony: 
Tak

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt obejmuje cykl zajęć sportowo-ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. W zamach projektu odbywają się zajęcia z pływania, wspinaczki skałkowej i jogi. W sierpniu 2013 roku w miejscowości Rzędkowice w dwóch turnusach odbył się również obóz wspinaczkowy.

Liderem zadania jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” z Warszawy.  

Zakończony: Tak

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z ZA lub HFA (wysokofunkcjonujący autyzm), biorą w nim również udział ich zdrowi rówieśnicy – wolontariusze, którzy dla osób z ZA mają stanowić swoiste lustro, przekazując osobom z ZA i HFA informacje, co w ich zachowaniu jest dziwaczne, przeszkadza w nawiązywaniu bliższych kontaktów i co należałoby zmienić.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i komunikacyjnych osób z ZA i HFA i ich integracja ze zdrowymi rówieśnikami.

 

Projekt jest współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

Zakończony: 
Tak

Siedziba Stowarzyszenia

Ośrodek Terapeutyczny Stowarzyszenia ASPI

ul. Władysława Broniewskiego 1,
85-316 Bydgoszcz.
NIP:554-284-71-49
REGON: 340629482
KRS: 0000335258

 

Biuro czynne:

poniedziałek piątek godz. 16.00 - 18.00


Nr Konta: CREDIT AGRICOLE 09 1940 1076 3074 3269 0000 0000

Kontakt:

stowarzyszenie-aspi@wp.pl

harmonogram pracy biura tel. 531 639 447:

 

 •  poniedziałek godz. 14:00 - 18:00
 •  wtorek godz. 16:00 - 18:00
 •  środa godz. 16:00 - 18:00
 •  czwartek godz. 16:00 - 18:00
 •  piątek godz. 14:00 - 18:00
 •  nieczynne: od 13.07.2020 do 20.07.2020
©2021 Stowarzyszenie ASPI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search