Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Książka skierowana jest przede wszystkim do pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, nauczycieli i wychowawców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w zakresie wspomagania dzieci i uczniów z autyzmem oraz ich rodzin. Powstała w oparciu o doświadczenia kliniczne i jest odpowiedzią na potrzeby w/w grup zawodowych.
Autorzy z wielką wnikliwością wyjaśniają źródła objawów autystycznych i w czytelny sposób opisują metody psychol - terapeutyczne. Przedstawiają sposoby postępowania w celu ponownego ukształtowania więzi społecznych, właściwej komunikacji i innych problemów ze spektrum autyzmu. Udostępniają czytelnikowi szczegółowe karty diagnostyczno – terapeutyczne jako wytyczne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Każdy dział ubogaca odwołanie się do innych publikacji, poszerzających wiedzę na konkretny temat.
Opracowanie jest przyjaznym i otwartym spojrzeniem na funkcjonowanie dziecka w rodzinie. Cechuje je głębokie zrozumienie przyczyn odmiennego postępowania. Daje nadzieję utrudzonym, a często zdezorientowanym rodzicom na stopniowe polepszanie relacji z dzieckiem. Ze względu na specjalistyczne nazewnictwo niektórzy rodzice będą musieli poświęcić, zwłaszcza na początku książki, więcej czasu na zaznajomienie się z jej treścią.

Bardzo zachęcam do zapoznania się z publikacją.

Mama Pawła

Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Książka Ewy Pisuli "Rodzice dzieci z autyzmem" wzbudziła we mnie dużo emocji, gdyż sama jestem mamą 9-letniego chłopca z Zespołem Aspergera i na co dzień borykam się z sytuacjami domowymi i społecznymi związanymi z zaburzonymi zachowaniami mojego dziecka. Dlatego też uważam, że takie prace badawcze są potrzebne. Autorka w bardzo skrupulatny sposób analizuje przyczyny i konsekwencje stresu rodziców dziecka ze spektrum autyzmu. Nakreśla problemy: depresji, wypalenia, zmęczenia, poczucia bezradności, izolacji społecznej oraz poczucia niezrozumienia i oceny, nie tylko ze strony otoczenia, ale i specjalistów. Przygląda się także relacjom rodziców z dzieckiem autystycznym i sposobom funkcjonowania rodzin dotkniętych problemem autyzmu. Dostrzega i analizuje również problemy z diagnozą oraz ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki i terapii.
Praca opiera się o wiele badań i analiz naukowych, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania rodziców dziecka z autyzmem, ich sposobów radzenia sobie z sytuacją, ale także ich wizji na przyszłość. Autorka skupia się nie tylko na analizie negatywnych stron wychowywania zaburzonego dziecka ale dostrzega i opisuje też pozytywne doświadczenia związane z takim rodzicielstwem.
Książki takie jak "Rodzice dzieci z autyzmem" powinny docierać szczególnie do grona specjalistów, stykających się z problemem, aby uświadamiać im w jak trudnej sytuacji znajdują się rodzice dziecka autystycznego i że bez ich fachowego wsparcia i zrozumienia, problemy codzienności stają się trudne do ogarnięcia. Należy mieć nadzieję, że badania, których analizę i opis znajdujemy w książce Ewy Pisuli oraz ich przedstawianie w formie takich prac, przyczyni się do większego zrozumienia rodziców dziecka ze spektrum autysycznym, a co za tym idzie do zwiększenia jakości wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem i bardziej kompetentnej, empatycznej chęci pomocy.

 

Ewa Joanna Hornowska
ASPI Bydgoszcz
04.11.2012

Wydawnictwo PWN

 

 

 

Siedziba Stowarzyszenia

Ośrodek Terapeutyczny Stowarzyszenia ASPI

ul. Władysława Broniewskiego 1,
85-316 Bydgoszcz.
NIP:554-284-71-49
REGON: 340629482
KRS: 0000335258

 

Biuro czynne:

na telefon 531-639-447


Nr Konta: CREDIT AGRICOLE 09 1940 1076 3074 3269 0000 0000

Kontakt:

stowarzyszenie-aspi@wp.pl

Harmonogram pracy biura tel. 531 639 447:

 

  •  poniedziałek godz. 09:00 - 18:00
  •  wtorek godz. 09:00 - 18:00
  •  środa godz. 09:00 - 18:00
  •  czwartek godz. 16:00 - 18:00
  •  piątek godz. 09:00 - 18:00
©2023 Stowarzyszenie ASPI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search