Sprawozdanie - 2012

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: raport.

Sprawozdanie merytoryczne: raport.

Rachunek wyników: raport.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego: raport.

Bilans: raport.