Też potrafię

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie rehabilitacji metodą Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Umiejętności Praktycznych dla 12 dzieci z Zespołem Aspergera mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy.

Zestaw działań dla wszystkich grup dzieci będzie zawierać

A) trening umiejętności społecznych (TUS):

o    trening tożsamości z elementami treningu komunikacji,

o    zajęcia teatralne,

o    integracja grupy, wdrażanie norm pracy w grupie,

o    rozwój umiejętności komunikacyjnych,

o    praca nad właściwym wyrażaniem emocji i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych,

o    rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabych stron,

o    wnioskowanie o stanach umysłu własnego oraz innych osób.

 B) trening umiejętności praktycznych (TUP): posługiwanie się komunikacją miejską, właściwe zachowanie w restauracji, w kinie, w teatrze, w innych miejscach publicznych, przygotowanie podstawowych posiłków, zasady bezpieczeństwa w domu i na ulicy.

Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach średnio 2 razy w miesiącu. Przewiduje się każdorazowo 2h zajęć grupowych z terapeutą (psychologiem i/lub pedagogiem specjalnym) oraz asystentem (np. studentem psychologii) z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Łącznie w czasie trwania projektu od maja do lipca 2014 każde dziecko otrzyma 12 h zajęć rehabilitacyjnych

Zakończony: 
Tak

Siedziba Stowarzyszenia

Ośrodek Terapeutyczny Stowarzyszenia ASPI

ul. Władysława Broniewskiego 1,
85-316 Bydgoszcz.
NIP:554-284-71-49
REGON: 340629482
KRS: 0000335258

Od 7.01.2019 biuro czynne:

poniedziałek godz. 14.00 - 18.00
piątek godz. 13.00 - 18.00

Nr Konta: CREDIT AGRICOLE 09 1940 1076 3074 3269 0000 0000

Kontakt:

stowarzyszenie-aspi@wp.pl

©2019 Stowarzyszenie ASPI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search