• PODRÓŻ - ETAP DRUGI

  Projekt jest kontynuacją projektu „Początek podróży” realizowanego przez nasze stowarzyszenie w 2012 roku. Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją „Nie-Zwykła dla Rodziny” i dofinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Opracowany przez nas projekt ma na celu kompleksową pomoc dla dzieci i młodzieży z zepołem Aspergera oraz ich rodzin. W ramach projektu odbywają się:

  • zajęcia grupy wsparcia dla członków rodzin osób z ZA;

 • CZEKA NA NAS ŚWIAT

  Czas realizacji projektu: 15 lipca – 25 lipca 2013 r.

  Projekt obejmował letni wypoczynek w nadmorskiej miejscowości Mikoszewo

  połączony z zajęciami terapeutycznymi i integracyjnymi dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin.

 • „KONIEC Z KISIELEM WIŚNIOWYM”

  „KONIEC Z KISIELEM WIŚNIOWYM”- czas realizacji:15.09.20112r. – 30.06.2013r. Projekt napisany przez młodzież. Tematem projektu jest wspólne kształcenie umiejętności społecznych u młodzieży z zespołem Aspergera i u ich zdrowych neurotypowych rówieśników oraz wsparcie osób, które z jakiegoś powodu czują się „inne” i mają problemy w kontakcie ze swymi rówieśnikami.

 • Terapie zrealizowane dzięki funduszom pozyskanym z 1%

  Terapia prowadzona metodą treningu umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-11 lat.

  Czas trwania: od marca do czerwca 2013 r. Terapia była kontynuacją projektu „W stronę ludzi” i „Idąc ku Tobie”. Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności w sferze relacji społecznych oraz rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się.

  Zajęcia uspołeczniające i zabawy dla dzieci w wieku 5-8 lat.

  Czas trwania: od marca do maja 2013 r.