• Dorastać w grupie- projekt inny niż wszystkie

   

  Ogłaszamy nabór na zajęcia dodatkowe w 2015 roku w ramach projektu:

  „Dorastać w grupie”, który będziemy realizować przy współudziale środków PFRON pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

  Zapraszamy dzieci w wieku 10-15 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz diagnozę Zespołu Aspergera lub wysoko funkcjonującego autyzmu.

  Oferujemy następujące zajęcia do wyboru, wszystkie organizowane na terenie miasta Bydgoszczy:

 • Aby dobrze wystartować - projekt terapeutyczny

  Od początku kwietnia rozpoczęliśmy realizację projektu terapeutycznego pn. Aby Dobrze Wystartować, współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Czas trwania: 1-04-2015 - 30-06-2015

  W projekcie biorą udział dzieci i młodzież z zespołem Aspergera w wieku 4-18 lat, którzy wymagają opracowania indywidualnego programu działania.

  Przewidziana jest grupowa terapia metodą TUS oraz zajęcia z rewalidacji ruchowej na basenie.

 • terapia grupowa dla dorosłych z ZA

  Zajęcia terapii grupowej dla osób dorosłych z zespołem Aspergera odbywają się w siedzibie Fundacji Nie-Zwykła przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, gabinet 6.
  Terapię prowadzi mgr Roma Bajzert, psycholog, psychoterapeuta. Spotkania odbywają się w piątki w gdzinach 17.00-19.00 w następujących terminach:

  • 30 stycznia
  • 27 lutego
  • 20 marca
  • 10 kwietnia
  • 8 maja
  • 29 maja
  • 19 czerwca.

                              ZAPRASZAMY!

 • WAKACYJNA SUPERWIZJA

  Projket współfinansowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

   Opracowany przez nas projekt obejmuje organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz dla ich rodzin, połączoną z obserwacją funkcjonowania rodziny na co dzień, przez terapeutę z dużym doświadczeniem oraz z zajęciami  terapeutycznymi i integracyjnymi,.Wypoczynek w formie 10-dniowego obozu odbędzie się w sierpniu w ośrodku wypoczynkowym na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 • Też potrafię

  Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

   Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie rehabilitacji metodą Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Umiejętności Praktycznych dla 12 dzieci z Zespołem Aspergera mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy.

  Zestaw działań dla wszystkich grup dzieci będzie zawierać

  A) trening umiejętności społecznych (TUS):

  o    trening tożsamości z elementami treningu komunikacji,

  o    zajęcia teatralne,