• WAKACYJNA SUPERWIZJA

  Projket współfinansowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

   Opracowany przez nas projekt obejmuje organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz dla ich rodzin, połączoną z obserwacją funkcjonowania rodziny na co dzień, przez terapeutę z dużym doświadczeniem oraz z zajęciami  terapeutycznymi i integracyjnymi,.Wypoczynek w formie 10-dniowego obozu odbędzie się w sierpniu w ośrodku wypoczynkowym na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 • Też potrafię

  Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

   Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie rehabilitacji metodą Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Umiejętności Praktycznych dla 12 dzieci z Zespołem Aspergera mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy.

  Zestaw działań dla wszystkich grup dzieci będzie zawierać

  A) trening umiejętności społecznych (TUS):

  o    trening tożsamości z elementami treningu komunikacji,

  o    zajęcia teatralne,

 • GODZINA ZDROWIA

  Projekt obejmuje cykl zajęć sportowo-ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. W zamach projektu odbywają się zajęcia z pływania, wspinaczki skałkowej i jogi. W sierpniu 2013 roku w miejscowości Rzędkowice w dwóch turnusach odbył się również obóz wspinaczkowy.

  Liderem zadania jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” z Warszawy.  

 • PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

  Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z ZA lub HFA (wysokofunkcjonujący autyzm), biorą w nim również udział ich zdrowi rówieśnicy – wolontariusze, którzy dla osób z ZA mają stanowić swoiste lustro, przekazując osobom z ZA i HFA informacje, co w ich zachowaniu jest dziwaczne, przeszkadza w nawiązywaniu bliższych kontaktów i co należałoby zmienić.

  Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i komunikacyjnych osób z ZA i HFA i ich integracja ze zdrowymi rówieśnikami.