Władze Stowarzyszenia

09 kwietnia 2017 roku Walne Zebranie Członków, liczące 83 osoby, spośród 136 uprawnionych do głosowania, wybrało następujące osoby na kolejną kadencję 2017-2019:

Zarząd

  • Prezes -  Małgorzata Błaszczyk
  • Zastępca Prezesa  - Barbara Golasik
  • Sekretarz - Katarzyna Nowicka
  • Członek Zarządu - Magdalena Nakielska
  • Członek Zarządu - Edyta Bartłomiejczak

Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca KR - Edyta Świstowska
  • Członek KR - Monika Romańska - rezygnacja
  • Członek KR - Łucja Umińska
  • Członek KR - Marta Jurgońska