Oświadczenie o przekazaniu dokumentów zawierających dane wrażliwe