JĘZYK CIAŁA

projekt współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Projekt pn. JĘZYK CIAŁA jest ukierunkowany na rozwój kompetencji komunikacyjnych, z naciskiem na komunikację pozawerbalną u osób niepełnosprawnych z zespołem Aspergera                   i wysoko funkcjonującym autyzmem.Projekt ten ma na celu wzrost kompetencji komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z ZA i HFA w wieku 8-18 lat. W ramach projektu przewiduje się terapię grupową dla 3 grup, tj. 18 dzieci i młodzieży z tymi zaburzeniami. W ramach terapii będą odbywać się zajęcia grupowe, obejmujące w zależności od wieku i poziomu funkcjonalnego uczestników, następujące zagadnienia:

  • aktywne słuchanie
  • konstruowanie komunikatów „ja”, komunikatów typu ,,ty”
  • pytania otwarte, zamknięte, sugerujące, rozszerzające
  • odgrywanie ról
  • praca z ciałem
  • odzwierciedlanie uczuć
  • interpretacja wierszy
  • niewerbalna ekspresja emocji
  • autoprezentacja
  • emisja głosu.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem technik treningu komunikacji, psychodramy, pantomimy.

Projekt będzie realizowany od maja do  października 2014 r.

Zakończony: 
Tak