Walne zebranie stowarzyszenia

Wszystkich członków zapraszamy serdecznie na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się 30 marca o godzinie 17.00 w lokalu przy ul. Broniewskiego 1.

Obecność na walnym zebraniu należy podstawowych obowiązków każdego członka, wynikających ze statutu. Podstawowym punktem zebrania będzie głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego  z działaności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok. Ponadto planujemy rozmowę na temat nowego projektu terapeutycznego i bieżących problemów. Podczas spotkania przedstawi się nam także nowy terapeuta, psychpolog - pan Przemysław Gorzelak.

Podczas zebrania, w drugiej sali będzie obecna opiekunka, która zajmie się dziećmi. Chęć przyprowadzenia dziecka prosimy zgłaszać na nr telefonu 531639447.

ZAPRASZAMY!