Obóz wspinaczkowy w Rzędkowicach

Obóz odbył się w dwóch turnusach, w terminach 4-9 i 11-16 sierpnia w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Był częścią ponadregionalnego projektu "Godzina zdrowia". W obozie uczestniczyły dzieci i młodzież, które w trakcie roku szkolnego chodziły na zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance, a także ich opiekunowie. Na skałach rzędkowickich młodzi ludzie mogli sprawdzić nabyte wcześniej umiejętności i zmierzyć się z własnymi słabościami. Wspinaczki próbowali także rodzice, a tatusiowie Sławek, Leszek i Karol na równi z nastolatkami we wspinaczkowych uprzężach pokonywali znaczne wysokości.

Czas niepoświęcony na wspinaczkę uczestnicy obozu spędzali m.in. zwiedzając okoliczne zamki i jaskinie. Dużym wyzwaniem, które podjęła grupka uczestników obozu, było przejście przez bardzo wąską skalną szczelinę znajdującą się na terenie rezerwatu Góra Zborów.

Podczas wyjazdu znalazł się też czas na integracyjne spotkania przy ognisku i zwariowaną zabawę na dyskotece.