PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z ZA lub HFA (wysokofunkcjonujący autyzm), biorą w nim również udział ich zdrowi rówieśnicy – wolontariusze, którzy dla osób z ZA mają stanowić swoiste lustro, przekazując osobom z ZA i HFA informacje, co w ich zachowaniu jest dziwaczne, przeszkadza w nawiązywaniu bliższych kontaktów i co należałoby zmienić.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i komunikacyjnych osób z ZA i HFA i ich integracja ze zdrowymi rówieśnikami.

 

    Projekt jest współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

    Zakończony: 
    Tak