Rodzice dzieci z autyzmem.

Autor: 
Ewa Pisula
Wydawnictwo: 
PWN
Typ Medium: 
Książka
Recenzja: 

 

„Rodzice dzieci z autyzmem”. 
Ewa Pisula 
Warszawa, PWN, 2012


     Książka Ewy Pisuli "Rodzice dzieci z autyzmem" wzbudziła we mnie dużo emocji, gdyż sama jestem mamą 9-letniego chłopca z Zespołem Aspergera i na co dzień borykam się z sytuacjami domowymi i społecznymi związanymi z zaburzonymi zachowaniami mojego dziecka. Dlatego też uważam, że takie prace badawcze są potrzebne. Autorka w bardzo skrupulatny sposób analizuje przyczyny i konsekwancje stresu rodziców dziecka ze spektrum autyzmu. Nakreśla problemy: depresji, wypalenia, zmęczenia, poczucia bezradności, izolacji społecznej oraz poczucia niezrozumienia i oceny, nie tylko ze strony otoczenia, ale i specjalistów. Przygląda się także relacjom rodziców z dzieckiem autystycznym i sposobom funkcjonowania rodzin dotkniętych problemem autyzmu. Dostrzega i analizuje również problemy z diagnozą oraz ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki i terapii. 
     Praca opiera się o wiele badań i analiz naukowych, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania rodziców dziecka z autyzmem, ich sposobów radzenia sobie z sytuacją, ale także ich wizji na przyszłość. Autorka skupia się nie tylko na analizie negatywnych stron wychowywania zaburzonego dziecka ale dostrzega i opisuje też pozytywne doświadczenia związane z takim rodzicielstwem. 
     Książki takie jak "Rodzice dzieci z autyzmem" powinny docierać szczególnie do grona specjalistów, stykających się z problemem, aby uświadamiać im w jak trudnej sytuacji znajdują się rodzice dziecka autystycznego i że bez ich fachowego wsparcia i zrozumienia, problemy codzinności stają się trudne do ogranięcia. Należy mieć nadzieję, że badania, których anazlię i opis znajdujemy w książce Ewy Pisuli oraz ich przedstawianie w formie takich prac, przyczyni się do większego zrozumienia rodziców dziecka ze spektrum autysycznym, a co za tym idzie do zwiększenia jakości wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem i bardziej kompetentnej, empatycznej chęci pomocy. 

Ewa Joanna Hornowska 
ASPI Bydgoszcz 
04.11.2012