Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego.

Autor: 
Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz
Wydawnictwo: 
PWN
Typ Medium: 
Książka
Recenzja: 

 

„Dziecko z autyzmem. 
Wyzwalanie potencjału rozwojowego” 
Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012


     Książka skierowana jest przede wszystkim do pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, nauczycieli i wychowawców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w zakresie wspomagania dzieci i uczniów z autyzmem oraz ich rodzin. Powstała w oparciu o doświadczenia kliniczne i jest odpowiedzią na potrzeby w/w grup zawodowych. 
     Autorzy z wielką wnikliwością wyjaśniają źródła objawów autystycznych i w czytelny sposób opisują metody psychol - terapeutyczne. Przedstawiają sposoby postępowania w celu ponownego uksztaltowania więzi społecznych, właściwej komunikacji i innych problemów ze spektrum autyzmu. 
Udostępniają czytelnikowi szczegółowe karty diagnostyczno – terapeutyczne jako wytyczne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Każdy dział ubogaca odwołanie się do innych publikacji, poszerzających wiedzę na konkretny temat. 
     Opracowanie jest przyjaznym i otwartym spojrzeniem na funkcjonowanie dziecka w rodzinie. Cechuje je głębokie zrozumienie przyczyn odmiennego postępowania. Daje nadzieję utrudzonym, a często zdezorientowanym rodzicom na stopniowe polepszanie relacji z dzieckiem. 
     Ze względu na specjalistyczne nazewnictwo niektórzy rodzice będą musieli poświęcić, zwłaszcza na początku książki, więcej czasu na zaznajomienie się z jej treścią. 

Bardzo zachęcam do zapoznania się z publikacją. 

Mama Pawła