GODZINA ZDROWIA

Projekt obejmuje cykl zajęć sportowo-ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. W zamach projektu odbywają się zajęcia z pływania, wspinaczki skałkowej i jogi. W sierpniu 2013 roku w miejscowości Rzędkowice w dwóch turnusach odbył się również obóz wspinaczkowy.

Liderem zadania jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” z Warszawy.  

Zakończony: 
Tak