Dekalog Rodzica

Jam jest dziecko Twoje, któreś wyprowadził z ziemi macicznej.

  • Primo, nie będziesz porównywał dzieci cudzych ze mną (albowiem wyjątkowy ogromnie jam)
  • Secundo, nie będziesz karał mnie nadaremno (specyficzny sposób myślenia mój, tłumaczenie i rozmowa pomysłem lepszym są zaiste)
  • Tertio, pamiętaj, abyś dni ważne dla mnie święcił szczególnie.
  • Quatro, czcij syna i córkę swoją. Choć często masz ochotę wysłać je do łagru, pamiętaj, że to krew z krwi Twojej i kość z kości Twojej. Znaczy, na szacunek zasługujemy.
  • Quinto, nie bij mnie., gdyż tym czynem niegodnym rodzica nijakiej zmiany nie osiągniesz. Albowiem, abym zmiany jakoweś w zachowaniu poczynił, pierwej muszę pojąć z jakiej przyczyny mam się zmiany dokonać.
  • Sexto -  Pomnij, że mam ciało, które rozwija się jak każde inne. Kiedyś chcę zostać rodzicem, by geny twe przekazać i by ród twój nie zaginął. Nie traktuj mnie jakobym zawżdy miał dzieckiem pozostać.
  • Septimo – nie kradnij mojego życia. Jam jest niepowtarzalnym i wolnym człekiem. Nie czyń mnie bardziej niesprawnym, by opiekę swą roztoczyć nade mną do końca mego lub twego żywota. 
  • Octava – nie okłamuj mnie, albowiem więcej rozumiem, niż tobie wydawać się może. Zaufaj mi, bym i ja tobie mógł zaufać.
  • Noni – nie pożądaj mego całkowitego bezpieczeństwa, albowiem mądrym jest i z bólu porażek moja dorosłość wyrośnie.
  • Decimo – Miłuj mnie nade wszystko, choć mnie nie pojmujesz i odszczepieńcem ci się wydaję. Miłość twa bowiem pozwoli mi choć trochę ufność w innych ludziach pokładać i przetrwać ich drwiny, kpiny, obelgi i zniewagi.

Tak Ci dopomóż Bóg.