AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie w dniu 30 września (piątek) 2022 o godz. 20.00

 

Zarząd Stowarzyszenia Aspi zwołuje i zaprasza członków na Walne Zebranie w dniu 30 września (piątek) 2022 o godz. 20.00, drugi termin godz. 20.15 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Broniewskiego 1 w Bydgoszczy.
 

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ASPI

 

 1.  Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia CzłonkówStowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ASPI.
 2. Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.
 3. Przedstawienie planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
 5. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2021.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji od ostatniego sprawozdania.
 7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdaniami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

 

 

Siedziba Stowarzyszenia

Ośrodek Terapeutyczny Stowarzyszenia ASPI

ul. Władysława Broniewskiego 1,
85-316 Bydgoszcz.
NIP:554-284-71-49
REGON: 340629482
KRS: 0000335258

 

Biuro czynne:

na telefon 531-639-447


Nr Konta: CREDIT AGRICOLE 09 1940 1076 3074 3269 0000 0000

Kontakt:

stowarzyszenie-aspi@wp.pl

Harmonogram pracy biura tel. 531 639 447:

 

 •  poniedziałek godz. 09:00 - 18:00
 •  wtorek godz. 09:00 - 18:00
 •  środa godz. 09:00 - 18:00
 •  czwartek godz. 16:00 - 18:00
 •  piątek godz. 09:00 - 18:00
©2024 Stowarzyszenie ASPI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search